Yönetim Çevre Politikamız

Yönetim Politikamız

ASRAN İNŞAAT, kuruluşundan bugüne gerçekleştirdiği tüm projeler ve bunların sonucunda işveren ve müşterilerine sunduğu tesisler, konutlar, binalar ve hizmetle oluşturduğu güvenin devam ettirilmesi ve Asran İnşaat imajının toplum gözünde “yaşam kalitesini artıracak mekanlar sunan güvenilir firma” olarak oluşmasını sağlamaktır.

ASRAN İNŞAAT, Entegre Yönetim Sistemi kapsamında projelerin sözleşmelere, işverenin isteklerine, İş Sağlığı ve İş Güvenliği, Çevre, çevreyi etkileyen unsurlar ve kirlenmeyle ilgili yönetmelik ve yasal düzenlemelere sadık kalacak şekilde ve belirlenen süre içerisinde teslim edilmesi temel esastır. Kalite Yönetim Sistemi, İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi ve Çevre Yönetim Sisteminden oluşan Entegre Yönetim Sisteminin etkinliğinin sürekli artırılması için ürün ve hizmetlerin sonuçlarında belirleyici rol üstlenen süreçlerin performans göstergeleri belirlenecek, ölçülebilir hedefler konulacak ve gelişmeler takip edilecektir.

ASRAN İNŞAAT sürdürülebilir başarı için; Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve İş Güvenliği konularındaki yasal mevzuat ve yönetmelikleri uygular, takip eder.

ASRAN İNŞAAT çalışanları sorumluluk alanlarındaki faaliyetlerde bu politikaları uygulamaya geçirmek üzere; Alacağı kararlarda Asran İnşaat imajını ve İşveren ihtiyaçlarını ön planda tutacak, Sorumluluklarının bilincinde olacak ve gerektiğinde inisiyatif kullanacak, Bireysel sorumluluklarını yerine getirirken, çalışma arkadaşların başarısı için de çaba gösterecek,Mevcut bilgi ve tecrübelerini çalışma arkadaşları ile paylaşacak ve politikalara uyum için gereken hassasiyeti gösterecektir.

Çevre Politikamız

  • Ülkemizdeki çevre mevzuatına uymak ve güncelliğini sağlamak.
  • Çevre ile ilgili mümkün olan her alanda ölçülebilir sürekli gelişmeyi sağlamak.
  • Çevresel boyutları belirlemek, çevresel etkilerin türlerini ve zararların tespit etmek.
  • Kirliliği ve atıkları en aza indirmek ve tehlikeli atıklarımızın çevresel etkisi en aza indirgenmiş olarak bertarafını sağlamak.
  • Çalışanlar ve taşeronlara sürekli eğitim vermeyi ve bu ilkeleri uygulamaları için teşvik etmek.
  • Bu doğrultuda amaç ve hedefleri belirleyerek her yıl gözden geçirerek ilerlemeleri açıklamak.